Zwrot produktów

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. 

Zwracany produkt nie może nosić śladów używania – każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany, towar dostarczony w oryginalnym opakowaniu w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.

 

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:

  1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  2. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, które możesz pobrać tutaj. Wypełnij oświadczenie i wpisz numer konta, na które zostanie przekazany zwrot pieniędzy. Koniecznie dołącz paragon, który jest dowodem zakupu. Bez paragonu nie możemy uwzględnić zwrotu produktu.
  3. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  4. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu zwrotu produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków może zostać wykonany na kartę.

 

Jeżeli chcesz dokonać wymiany produktu:

  1. Złóż nowe zamówienie w sklepie, wybierając produkt / produkty, które chciałbyś zakupić, i sfinalizuj zamówienie.
  2. Następnie odeślij zakupiony produkt z poprzedniego zamówienia, w nieuszkodzonym stanie i w oryginalnym opakowaniu wraz z całą jego zawartością.
  3. Dołącz do przesyłki pisemne oświadczenie, które możesz pobrać tutaj. Dokładnie wypełnij oświadczenie. Koniecznie dołącz również paragon, który jest dowodem zakupu. Bez paragonu nie możemy uwzględnić reklamacji produktu.
  4. ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzimy stan przekazanego produktu (czy nie nosi śladów użytkowania, czy nie został uszkodzony lub zniszczony, czy znajduje się w oryginalnym opakowaniu z całą jego zawartością).
  5. Jeżeli nie odnotujemy przeciwwskazań, na Twój adres e-mail prześlemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wymiany produktu. Na załączony numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), przekażemy Ci na wskazany adres e-mail informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu.

 

REKLAMACJE
W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzenia produktu możesz złożyć reklamację.
Wypełnij formularz reklamacyjny (link). Prześlij wypełniony i podpisany formularz na adres mailowy:reklamacje@johndog.pl

Aby przyspieszyć reklamację, zalecamy dołączenie zdjęć dokumentujących wadę lub uszkodzenie.
Jeśli reklamacja dotyczy karmy lub przysmaków prosimy o podanie nr partii produkcyjnej znajdującego się na opakowaniu.

Pamiętaj, że mamy prawo prosić o odesłanie do nas reklamowanego produktu na adres:


Patrycja Zawadzka THE MISS CAT

Prioma 15, 13-206 Płosnica
z dopiskiem „Reklamacja”.


Prosimy, aby odsyłane produkty były czyste (umyte, wyprane).

Więcej informacji o zwrotach i reklamacjach można znaleźć w Regulaminie Sklepu.

My Cart
Lista Życzeń
Ostatnio oglądane
Kategorie